Най-новото от СОЛВИТ

Във връзка с повишен интерес относно признаване на професионални квалификации в държави членки на Европейския съюз, Европейската Комисия публикува актуална информация за процедурата за европейска професионална карта.

В периода 16-18 март  2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, се проведе 40-та редовна среща на мрежата СОЛВИТ, която обхваща националните СОЛВИТ центрове на държавите членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Срещата се организира от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия (ЕК).

За целия период на съществуването си от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2015 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 2597 запитвания от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 669 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

 
 
Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Гърция съобщава, че Гръцкият осигурителен институт (ИКА) предприема действия за намаляване на периода за отпускане на пенсия.

Вашите права в Европейския съюз

СОЛВИТ - Вашите права в Европейския съюз

Европейският съюз предлага редица възможности за обучение, работа, живот или пътуване във всяка една от неговите държавите-членки. Широкият спектър от права, които получават гражданите и фирмите в Съюза, е свързан и с отговорности на администрациите на тези страни, които трябва по еднакъв начин и с еднаква сила да ги прилагат навсякъде. От друга страна, гражданите и фирмите трябва да познават добре своите права в Европейския съюз, за да могат да се възползват от тях в най-пълна степен.

 

Интернет порталът „Вашите права" е много повече от официална интернет страница на българския СОЛВИТ център. Той е възможност да научите за различните служби, създадени в Европейския съюз, целящи да предоставят информация, правен съвет или разрешаване на конкретен спор по извънсъдебен път. Тези служби са създадени в услуга на гражданите и фирмите, за да им съдействат за намиране на отговори на техните въпроси, както и за разрешаването на техните проблеми в Европейския съюз.

 

Разделът „За граждани" е насочен към онези, които искат да получат практическа информация за техните права и възможности в Европейския съюз и вътрешния пазар, както и съвети как да прилагат тези права.

Разделът  „За бизнеса" е насочен към предприятията и предприемачите, които имат нужда от конкретна информация, свързана с предоставяните от тях услуги във вътрешния пазар на Европейския съюз.

 

Всеки раздел включва по три подраздела:

  • Подраздел „Служби за информация", съдържащ списък на услугите за предоставяне на обща информация правата на гражданите и фирмите и техните възможности в рамките на Европейския съюз.
  • Подраздел „Служби за правни съвети", които представя услугите даващи правни съвет на конкретно зададени въпроси от гражданите и фирмите.
  • Подраздел „Служби за разрешаване на проблеми", целящ да информира за съществуващите услуги за разрешаване на спорове в ЕС.

Българският СОЛВИТ център се надява, че порталът „Вашите права" ще допринесе за по-добрата Ви осведоменост като част от голямото семейство на Европейския съюз.

 

 

Филм за СОЛВИТ: Вижте истинските истории на трима европейци, подпомогнати от СОЛВИТ