Мрежата СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин-държавна администрация или фирма - държавна администрация, което изключва разглеждането на въпроси в частната сфера. Няколко са областите в рамките на достъпа до вътрешния пазар и правата на гражданите в Европейския съюз, в които най-често СОЛВИТ работи:

 

 • признаване на професионални квалификации;
 • разрешение за пребиваване;
 • достъп до образование в страна от ЕС;

  Български СОЛВИТ център

 • право на установяване в страна от ЕС;
 • права в областта на заетостта в ЕС;
 • права в областта на социалната сигурност;
 • признаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в ЕС;
 • регистриране на моторно превозно средство;
 • данъчно облагане;
 • свободно движение на капитали и плащания;
 • пазарен достъп за продукти в страни от ЕС;
 • установяване като самостоятелно заето лице;
 • граничен контрол;
 • предоставяне на услуги;
 • други спорове, свързани с достъп до права в страни от ЕС.
 • За да бъде квалифициран един проблем като „СОЛВИТ случай" и разгледан от експертите на СОЛВИТ като такъв, той трябва да отговаря едновременно на следните условия:

   

  На практика, по-голямата част от СОЛВИТ проблемите, възникнали пред гражданите, се отнасят до следните области: признаване на професионални квалификации, социална сигурност, данъци, разрешения за пребиваване, регистрация на моторни превозни средства и т. н. От своя страна, фирмите срещат трудности, свързани с достъп до пазара на съответната държава-членка за предлагани продукти, предоставяне на услуги и движение на капитал. Често към българския СОЛВИТ център се обръщат българи, които срещат проблеми с прилагането на правата си в Гърция, Кипър, Испания и Германия.