Предстоящи събития

Минали събития (архив)

На 28 октомври 2014 г. екип на Българския СОЛВИТ център ще проведе информационна среща с българската общност в Португалия. Събитието ще се състои от 18.00 до 20.00 ч. в Посолството на Република България в Лисабон.

Екипът на Българския СОЛВИТ център ще проведе информационна среща с българската общност в Обединеното кралство на 28 октомври 2014 г. от 18.30 до 20.00 ч. в салоните на Посолството на България в Лондон. По време на срещата ще бъдат представени дейността на Българския СОЛВИТ център и възможностите, които мрежата СОЛВИТ предоставя за защита правата на гражданите на ЕС.

Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия Ви кани да посетите информационен семинар в България на 24 октомври 2013 г. в Интер Експо Център, в София, на който ще се дискутира как забавянето на плащанията влияе върху частните фирми и ще демонстрира как този проблем може да бъде решен.