Архив успешно разрешени случаи

АРХИВ | Виж по-нови случаи

SOLVIT защитава правото на здравна осигуровка на българин

SOLVIT защитава правото на здравна осигуровка на българин

 

След близо десет годишен престой във Франция, където бил здравно осигуряван, български гражданин подал молба за включване в българската система за социално осигуряване. Молбата му била отхвърлена, а гражданинът задължен да внася такси за възстановяване на здравни права. 
СОЛВИТ България разяснил на компетентния български орган, че в съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на здравното осигуряване, гражданинът трябва да бъде включен в българската здравноосигурителна система, тъй като е плащал редовно вноските си за здравно осигуряване във Франция.

 

 

Да наваксаш закъснението

 

Съдействие за издаване на разрешително за работа в ЕС

След дипломирането си във Франция, на български гражданин било предложено да започне работа като консултант в люксембургска компания. Тъй като за започване на работа било необходимо издаването на разрешително, компанията и българският гражданин подали заедно заявление за издаване на документа. Въпреки че, при подаване на формуляра за разрешително обяснили, че срокът за издаване е между 4 и 12 седмици, този срок не бил спазен.
С намесата на СОЛВИТ България и със съдействието на СОЛВИТ Люксембург на българския гражданин е издадено разрешително и той легално можел да започне работа в Люксембург.

 

Зелена светлина на пътя

Български гражданин заменил своята валидна българска шофьорска книжка с немска по

Признаване на шофьорска книжка, издадена в Германия

време на следването си в Германия. След завръщането му в България, било установено, че съществуват неясни пречки, свързани с признаването на немската му шофьорска книжка.
Тъй като дотогава българското законодателство не предвиждало конкретни норми в тази област, българският СОЛВИТ център с право счел, че за успешното разрешаване на този случай е необходимо приемането на нови мерки. Докато измененията в законодателството били все още в процес на подготовка, българският СОЛВИТ център спомогнал за вписването на специални разпоредби в тази област.