Конкурси

Българският СОЛВИТ център и дирекция „Координация по въпросите на ЕС“  приемат студенти на стаж през цялата 2015-та година.

 

Българският СОЛВИТ център в администрацията на Министерския съвет организира конкурс за есе на тема „Моята Европа – Моят Дом“. Инициативата е част от работната програма за 2014 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Конкурсът предоставя възможност за изява на младежи с интерес към европейския интеграционен процес и мястото на гражданите в него.

 

Удължава се срокът на конкурса за видеоклип „Моят малък граждански принос”, обявен от Информационния център „Европа Директно” – София, Центъра за развитие на човешките ресурси, Европейския потребителски център – България, Информационния център „Европа Директно” – Русе, EURES – България и Националния СОЛВИТ център по случай Европейската година на гражданите 2013.


Българският СОЛВИТ център в администрацията на Министерския съвет организира конкурс за есе на тема „Европа - нека успеем заедно“. Инициативата е част от работната програма за 2013 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и се осъществява в партньорство с информационните мрежи на Европейската комисия. Конкурсът предоставя възможност за изява на младежи с интерес към европейския интеграционен процес и мястото на гражданите в него.

 

По случай Европейската година на гражданите 2013 Информационният център „Европа Директно” – София, Центърът за развитие на човешките ресурси, Европейският потребителски център – България, Информационният център „Европа Директно” – Русе, EURES – България и Националният СОЛВИТ център обявяват конкурс за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос”.

Работили сте, пътували сте или сте живели в рамките на Европейския съюз? Развили сте трансграничен бизнес или сте купували продукти он-лайн? Тогава Вие сте човекът, когото търсим, за да сподели с нас за своя опит извън родината си.