Конкурси

Разкажете ни Вашата история! - Реални житейски истории от Eдинния европейски пазар

Работили сте, пътували сте или сте живели в рамките на Европейския съюз? Развили сте трансграничен бизнес или сте купували продукти он-лайн? Тогава Вие сте човекът, когото търсим, за да сподели с нас за своя опит извън родината си.

Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и бъдещото полско председателство на ЕС, обяви конкурс с цел събиране на истории от реалния живот на европейските граждани, потребители и предприятия, които са се възползвали от Единния европейски пазар. Победителите в конкурса ще имат възможността да се срещнат с вземащите решения и да споделят опита им по време на Форума за Единния европейски пазар, който ще бъде организиран в Краков, Полша на 3-4 октомври 2011 г.

Крайният срок за изпращане на историите за конкурса е 24 юни. Изпратените истории ще послужат като примери за началото на дискусиите на форума. Европейската комисия ще направи видео разказ от историите на победителите в конкурса.

За повече информация относно конкурса и форума :

www.tellusyourstory.eu

http://ec.europa.eu/simfo