Конкурси

БЪЛГАРСКИЯТ СОЛВИТ ЦЕНТЪР В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА СТАЖАНТИ

Българският СОЛВИТ център и дирекция „Координация по въпросите на ЕС“  приемат студенти на стаж през цялата 2015-та година.
 
В стажантската програма могат да се включат студенти от България и чужбина с интерес към европейския интеграционен процес и мястото на гражданите в него. Необходимо условие е кандидатите  да са завършили поне два семестъра, като обучаващите се по специалности Право, Политически науки, Европеистика или Международни отношения, както и тези, които владеят английски език, ще бъдат разглеждани с приоритет.
 
Стажът в Българския СОЛВИТ център е неплатен с продължителност от 1 до 3 месеца. Кандидатите могат да изпращат актуална автобиография по европейски стандарт на  solvit@government.bg
 
 Камелия Гетовска, студент в СУ "Климент Охридски", постъпва на стаж в Българския СОЛВИТ център
       Фотограф Николай Николов