Новини

Покана за закриваща конференция

 

На 17 юни 2009 г. от 10. 00 ч. в хотел „Шератон”, гр. София, ще се проведе закриващата конференция по проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”

Проектът е реалиизран по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, управляван от дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет.

С цел укрепване на действащите механизми за подготовка на националното участие в работата на ЕС в проекта бе реализирано  усъвършенстване на информационната система EUnet с материали и документи, които се получават от ЕС и се представят пред неговите органи и институции, подобряване на работата в досъдебната фаза на процедурата за нарушение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС, както и намаляване на условията за започване на процедури за нарушение чрез оптимизиране на дейността на Българския СОЛВИТ център.

В рамките на закриващата конференция г-н Калоян Симеонов, ръководител на проекта и и.д. началник на отдел „Координация по европейските въпроси” в дирекция „КВЕСМФИ”, както и представители на изпълнителите ще представят постигнатите резултати в рамките на проекта, който изтича на 9 юли 2009 г.

Виж програма на конференцията.