За сайта

Този портал е изграден в рамките на Работната програма за 2008 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2007 - 2009 г. с цел подобряване на обществения достъп до информация относно инициативите и политиките на Европейския съюз като цяло. Основната задача на портала е предоставяне на информация за службите и услугите, създадени от Европейския съюз в полза на гражданите и фирмите.

Информацията в портала:

  • е предимно от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на дадено частно лице или общност;
  • не винаги е всеобхватна, пълна, точна или осъвременена;
  • не съдържа конкретни професионални или правни съвети (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се обръщате към съответния квалифициран специалист)

Съдържанието на портала има за цел улесняването на гражданите и/ или бизнеса и не обвързва юридически администрацията на Министерския съвет. Българският СОЛВИТ център не поема отговорност по отношение на проблеми, възникнали в резултат от използването на портала или на други външни сайтове, свързани с него.

Интернет страниците, представени в портала, могат да бъдат разглеждани без да бъде необходимо предоставянето на лични данни. В някои от случаите е необходимо посочването на такива с цел използването на определени електронни услуги. Интернет страниците, които изискват лични данни следва да ги обработват съобразно Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. и да предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за защита на личните данни.

Снимковият материал, използван в сайта, е предоставен от аудио-визуалната библиотека на Европейската комисия - Audiovisual Service of the European Commission, © European Community, 2008.