Политика за поверителност

СОЛВИТ - политика за поверителност

Какво представлява СОЛВИТ?

СОЛВИТ има за цел да осигурява бързи и неформални решения на проблеми, с които гражданите и предприятията се сблъскват, когато публични органи в друга държава от ЕС не признават техните европейски права.

СОЛВИТ представлява мрежа от национални центрове. Центрове има във всички страни от ЕС и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Всеки случай в СОЛВИТ се обработва от два центъра:

 • местния център — центърът в страната, която има най-тесни връзки с жалбоподателя (например гражданство, местожителство или място на установяване)
 • и водещия център — центърът в страната, в която е извършено предполагаемото нарушение на правото на ЕС.
   

С кои закони се урежда защитата на данните в СОЛВИТ?

Вижте също декларацията за поверителност на мрежата СОЛВИТ.

 

Кои данни обработваме, когато изпратите жалба до СОЛВИТ?

Вашето пълно име, пълен адрес, електронен адрес, телефонен номер, националност, както и всички останали лични данни, съдържащи се във вашето запитване.

Придружаващите документи, ако има такива, също се добавят към вашето досие в базата-данни на СОЛВИТ.

 

Кой има достъп до вашите данни и за какви цели?

 1. Двата СОЛВИТ центъра, обработващи вашия случай, но само доколкото е необходимо, за да отговорят на запитването ви и/или да намерят решение на проблема ви.
 2. Служители от националната администрация, отговорни за вземане на решение по вашия случай, както и с цел получаване на допълнителна информация и документи.
 3. Служителите на Европейската комисия:
  • за да се избегне едновременно третиране на същия проблем, изпратен до Европейската комисия чрез друга процедура;
  • за да предложат неофициални правни съвети, ако един от обработващите случая центрове на СОЛВИТ го поиска;
  • за да решат какви евентуални последващи мерки са нужни след приключване на случая;
  • за разрешаване на технически проблеми с приложението СОЛВИТ;
  • за допълнителна оценка на вашия случай, ако СОЛВИТ не може да предложи решение (само с ваше съгласие).
 4. Други служби за помощ на ЕС — ако СОЛВИТ прехвърли вашия случай (само с ваше съгласие) и данните ви на друга, по-компетентна служба (Вашата Европа — Съвети или Център за връзка Europe Direct).

 

Можете ли да откажете достъп до вашите данни?

Обикновено, за да разреши вашия проблем, СОЛВИТ има нужда от конкретни подробности за вашия случай, включително от лични данни, като например координати за връзка.

Можете да поискате местният център, получил вашия случай, да не разкрива вашите данни на водещия център, който отговаря за намирането на решение (включително на съответните органи). Често обаче това ще попречи на водещия център да разследва случая и той може да откаже да го обработи. Ако това се случи, местният център ще ви информира за това.

 

Колко време се съхраняват вашите данни?

3 години след приключване на вашия случай всички ваши лични данни ще бъдат автоматично изтрити.

 

Достъп до вашите данни

Вие нямате пряк достъп до вашите данни в базата-данни СОЛВИТ. Ако искате да разберете кои ваши данни се обработват или са били обработени или ако желаете да ги промените или изтриете, моля, пишете ни. Можете също така да поискате от нас пълен запис на всички ваши данни.

 

Право на подаване на жалба към надзорен орган

Ако смятате, че обработваме вашите данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни или съда.