Най-новото от СОЛВИТ

За седемнадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) до 31 декември 2023 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 7748 жалби от граждани и фирми.

Обучението се проведе в периода 8-9 март в Братислава, в сградата на Европейския орган по труда (ЕОТ). Участваха още екипът на СОЛВИТ към Европейската комисия, както и представители на националните СОЛВИТ центрове от всички държави членки на Европейския съюз (ЕС).

За шестнадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз до 31 декември 2022 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 7138 жалби от граждани и фирми.

За петнадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз до 31 декември 2021 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 6573 жалби от граждани и фирми.

Вашите права в Европейския съюз

СОЛВИТ - Вашите права в Европейския съюз

Европейският съюз предлага редица възможности за обучение, работа, живот или пътуване във всяка една от неговите държавите-членки. Широкият спектър от права, които получават гражданите и фирмите в Съюза, е свързан и с отговорности на администрациите на тези страни, които трябва по еднакъв начин и с еднаква сила да ги прилагат навсякъде. От друга страна, гражданите и фирмите трябва да познават добре своите права в Европейския съюз, за да могат да се възползват от тях в най-пълна степен.

 

Интернет порталът „Вашите права" е много повече от официална интернет страница на българския СОЛВИТ център. Той е възможност да научите за различните служби, създадени в Европейския съюз, целящи да предоставят информация, правен съвет или разрешаване на конкретен спор по извънсъдебен път. Тези служби са създадени в услуга на гражданите и фирмите, за да им съдействат за намиране на отговори на техните въпроси, както и за разрешаването на техните проблеми в Европейския съюз.

 

Разделът „За граждани" е насочен към онези, които искат да получат практическа информация за техните права и възможности в Европейския съюз и вътрешния пазар, както и съвети как да прилагат тези права.

Разделът  „За бизнеса" е насочен към предприятията и предприемачите, които имат нужда от конкретна информация, свързана с предоставяните от тях услуги във вътрешния пазар на Европейския съюз.

 

Всеки раздел включва по три подраздела:

  • Подраздел „Служби за информация", съдържащ списък на услугите за предоставяне на обща информация правата на гражданите и фирмите и техните възможности в рамките на Европейския съюз.
  • Подраздел „Служби за правни съвети", които представя услугите даващи правни съвет на конкретно зададени въпроси от гражданите и фирмите.
  • Подраздел „Служби за разрешаване на проблеми", целящ да информира за съществуващите услуги за разрешаване на спорове в ЕС.

Българският СОЛВИТ център се надява, че порталът „Вашите права" ще допринесе за по-добрата Ви осведоменост като част от голямото семейство на Европейския съюз.