Нашите съвети

С тази рубрика ще се опитаме да ви помогнем да избягвате грешки, които да ви създадат проблеми при ползването на права на Единния европейски пазар. Темите са продиктувани от случаи, с които се сблъскваме често в СОЛВИТ, и чието знание би предотвратило загуба на време и нерви и би позволило своевременно упражняване на правата ви.

При проблеми с Обединеното кралство използвайте съветите на портала „Вашата Европа“

След оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, страната напусна и европейската SOLVIT мрежа. Това е причината след 31 декември 2020 г. СОЛВИТ да не е в състояние да оказва съдействие на гражданите или предприятията при презгранични проблеми с публични органи на тази държава.

Затова хората, които имат проблеми с произход ОК и за чието разрешаване досега са се обръщали към СОЛВИТ, занапред трябва да използват портала „Вашата Европа – Съвети“ (Your Europe Advice). Запитването става чрез попълване на формуляр http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/splash?origin=sc_bg Сигнал за нарушени от орган на ОК права може да бъде подаден също пред UK Independent Monitoring Authority на следния линк: https://ima-citizensrights.org.uk/report-a-complaint/

За обезщетение за безработица е нужен формуляр U2

Когато български гражданин работи в друга държава членка на ЕС продължително, но се случи да му прекратят договора, той ТРЯБВА да се регистрира в страната, в която е работил, и от тамошния компетентен орган да изиска т. нар. преносим документ U2. Преносимият документ U2 удостоверява, че лицето има право да запази получаването на паричното обезщетение за безработица за срока, посочен в него и при ежемесечно удостоверяване, че поддържа регистрацията си като безработно в държавата, където търси работа.

Ако формуляр U2 не е поискан и получен преди напускане на съответната ДЧ, лицето може да загуби обезщетението си за безработица.

ЗАПОМНЕТЕ: Ако загубите работата си в ДЧ на ЕС, първо се регистрирайте като безработен в страната, в която сте пребивавали и упражнявали заетост продължително и на връщане в България носете със себе си формуляр U2. Само така в НОИ ще може да бъде разгледано заявлението Ви за обезщетение при безработица. А без този документ и СОЛВИТ не може да помогне, защото нарушението на правилата не е от институциите.