Изпращане на вашия случай до Солвит

Подай своето оплакване в СОЛВИТ

Когато пред гражданин или фирма възникне проблем, свързан с дейността на вътрешния пазар на Европейския съюз, той може да се обърне съм мрежата СОЛВИТ за съдействие:

 

 

Преди да се обърнете към СОЛВИТ, прочетете раздела Области на действие и се запознайте със службите в раздела За граждани и За бизнеса.

* Важна правна информация за защита на личните ви данни.