Полезни връзки

При необходимост от допълнителна информация за Европейския съюз и неговите програми съществуват следните Интернет страници, предлагащи актуална информация.

Информационни източници за Европейския съюз

 • Представителство на Европейската комисия вБългария
  Страницата предоставя информация относно осъществяваните от Европейската комисия дейности, цели, програми и проекти, реализирани на територията на всички държави-членки на Европейския съюз.
 • Портал Европа
  Специализирана в разработването на анализи и осигуряване на техническа помощ Интернет страница, съдържаща изчерпателна информация за политиките на Европейския съюз и участието на България в тях. На страницата могат да се намерят много полезни препратки към различните Европейски институции, информационни портали, законодателство, програми и други.
 • Европейски документационен център
  Европейски документационни центрове помагат на университети и изследователски институти да поддържат и развиват образованието и изследването на европейските въпроси, насърчава ги да участват в дискусиите за Европа и съдействат на обикновените хора да научат повече за политиките на ЕС.
 • Европа Дневник
  Специализирано ежедневно издание, посветено на членството на България в Европейския съюз, европейски теми, анализи, коментари, програми и конкурси и др.
 • Национален център за информация и документация: Сайт на регулираните професии в България
  След присъединяването на България към Европейския съюз българските граждани, при определени условия, получават правото да търсят работа, да упражняват професия, включително и регулирана, да предоставят услуги и да развиват бизнес във всяка друга държава членка на ЕС, а също така и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Специализирана информация за Европейския съюз

 • Европейски център за развитие и професионално обучение
  Полезна информация за инициативи и политики в професионалното обучение в цяла Европа. Основна задача на центъра е насърчаване и развитие на професионалното образование и обучение в Европейския съюз.
 • Координация на системите за социална сигурност

  Интернет страница, съдържаща важна информация относно социалната защита на хората, които се възползват от свободата на движение в рамките на Европейския съюз.
 • Бюро МЕДИА Деск - София
  Програма „МЕДИА” е програма на Европейския съюз, която има за цел да подобри конкурентноспособността на европейската аудиовизуална индустрия чрез поредица от насърчителни мерки. Бюро МЕДИА Деск - София предоставя допълнителна информация за процедурите по кандидатстване, срокове и детайли от програма „МЕДИА”.