За този сайт

Сайтът на Българския СОЛВИТ център е изграден с финансовата подкрепа на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и се поддържа от Дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз” към Администрацията на Министерския съвет ( Контакт с нас).

 

Български СОЛВИТ център