Новини

За седемнадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) до 31 декември 2023 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 7748 жалби от граждани и фирми.

Обучението се проведе в периода 8-9 март в Братислава, в сградата на Европейския орган по труда (ЕОТ). Участваха още екипът на СОЛВИТ към Европейската комисия, както и представители на националните СОЛВИТ центрове от всички държави членки на Европейския съюз (ЕС).

За шестнадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз до 31 декември 2022 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 7138 жалби от граждани и фирми.

За петнадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз до 31 декември 2021 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 6573 жалби от граждани и фирми.

За четиринадесетгодишния период от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз до 31 декември 2020 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 5734 жалби от граждани и фирми.

Съветът прие заключения относно благосъстоянието на работното място, относно преквалификацията и повишаването на квалификацията и относно демографските предизвикателства

За тринадесетгодишния период от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2019 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 4918 жалби от граждани и фирми.

От 6 януари 2020 г. Националният осигурителен институт (НОИ) се включва ефективно в европейската информационна платформа „Електронен обмен на данни за социалната сигурност“ (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI).

Днес Съветът прие директива, която ще направи условията на труд в ЕС по-прозрачни и предвидими. Новият закон въвежда нови минимални права, както и нови правила за информацията, която трябва да се предоставя на работниците за условията им на труд. Основната му цел е да отговори на предизвикателствата на пазара на труда, произтичащи от демографските промени, цифровизацията и новите форми на заетост.

Днес Съветът прие регламент за създаването на Европейски орган по труда (ЕОТ). Целта на този нов орган е да подпомага спазването на правилата и координацията между държавите членки при прилагането на правните актове на ЕС в областта на трудовата мобилност и координацията на системите за социална сигурност. Наред с това ЕОТ ще предоставя достъп до информация на физическите лица и работодателите в ситуации на трансгранична трудова мобилност.

За дванадесетгодишния период от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2018 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 4160 жалби от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 1363 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

Днес (22.11.2018 г.) австрийското председателство на Съвета постигна временно споразумение с Европейския парламент относно мерки, които ще улеснят движението на стоки в ЕС. Новите правила подобряват и разширяват прилагането на принципа за взаимно признаване.

На 21 юни 2018 г. Съветът постигна съгласие по преговорната си позиция (общ подход) по координацията на системите за социална сигурност (преразглеждане на регламенти 883/2004 и 987/2009). Въз основа на този мандат председателството на Съвета ще започне преговори с Европейския парламент веднага щом той приеме позицията си.

За единадесетгодишния период от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2017 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 3560 жалби от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 1091 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

Във връзка с повишен интерес относно признаване на професионални квалификации в държави членки на Европейския съюз, Европейската Комисия публикува актуална информация за процедурата за европейска професионална карта.

За десетгодишния период от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2016 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 3025 жалби от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 853 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

В периода 16-18 март  2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, се проведе 40-та редовна среща на мрежата СОЛВИТ, която обхваща националните СОЛВИТ центрове на държавите членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Срещата се организира от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия (ЕК).

За целия период на съществуването си от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2015 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 2597 запитвания от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 669 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

 
 
Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Гърция съобщава, че Гръцкият осигурителен институт (ИКА) предприема действия за намаляване на периода за отпускане на пенсия.
 
Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че в отговор на зачестилите запитвания от страна на лица с гръцки осигурителен стаж относно условията за реализация на пенсионните им права в Гърция, на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) е публикувана полезна за тях информация.
 
На 13 и 14 май 2015 г. в гр. София се проведе работна среща между представители на Националния осигурителен институт (НОИ) и Социалноосигурителния институт на Република Гърция (ИКА-ЕТАМ).

За целия период на съществуването си от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2014 г. българският СОЛВИТ център е получил общо 1925 запитвания от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 624 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева връчи, в Министерския съвет, почетни грамоти на тримата победителите в конкурса за есе на Българския СОЛВИТ център. На срещата присъстваха Кристина Хитрова, директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет, членове на екипа на Българския СОЛВИТ център, както и един от победителите от миналогодишния конкурс за есе на СОЛВИТ.

На 28 октомври 2014 г. в Лондон екипът на  Българския СОЛВИТ център се срещна с  българската общност във Великобритания. По време на събитието българските граждани се запознаха с възможностите, които предоставя мрежата СОЛВИТ за защита на правата им, като зададоха  редица  въпроси и обсъдиха с екипа конкретни техни проблеми в областите на признаване на професионални квалификации, отпускане на семейни обезщетения, здравноосигурителни права, пенсионни права и др.

На 28 октомври 2014 г.   Българският СОЛВИТ център проведе информационната среща с българската общност в Португалия. Събитието се проведе в българското посолство в Лисабон с участието на посланик Тодор Стоянов.

Тазгодишната тема  „Моята Европа – Моят Дом“  даде възможност за изява на младежи с интерес към европейския интеграционен процес и мястото на гражданите в него.  Участие в конкурса взеха 27 ученици и студенти на възраст между 18 и 26 години от цялата страна.  Инициативата е  част от работната програма за 2014 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

В периода 2-4 октомври 2013 г. в гр. Правец се състоя 34-та среща на мрежата СОЛВИТ, която обхваща националните СОЛВИТ центрове на държавите членки на ЕС и на страните от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Срещата бе организирана от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет, в рамките на която е установен българският национален СОЛВИТ център.

На 25-ти септември 2013 г. в София се състоя координационна среща на контактните точки на мрежата СОЛВИТ в българската администрация. Събитието имаше за цел да запознае присъстващите с работата на Българския СОЛВИТ център и да подобри комуникацията между заинтересованите страни за по-ефективно съвместно сътрудничество и взаимодействие.

Европейската комисия в България и европейските информационни мрежи Европа Директно – София, Европас и Еврогайдънс България, Център за развитие на човешките ресурси, национален СОЛВИТ център, Европейски потребителски център – България, EURES България и Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса организират информационни търнета през месец септември и октомври по следните маршрути:

23-27 септември 2013 г.: София - Панагюрище – Карлово – Казанлък – Сливен.

7-11 октомври: Перник - Дупница - Севлиева - Елена - Троян.

Приключи конкурсът за есе на тема „Европа - Нека успеем заедно“, организиран от Българския СОЛВИТ център в администрацията на Министерския съвет. Есето, спечелило първото място в конкурса може да видите тук.

 

На 14.05.2013 г. в София, българският СОЛВИТ център се срещна с представители на Европейския потребителски център България и Европейския потребителски център Великобритания.

 

Информационният център „Европа Директно” – София, Центърът за развитие на човешките ресурси, Европейският потребителски център – България, EURES – България, Националният СОЛВИТ център и Йо-Йо-България организират празнично събитие по повод 9 май- Денят на Европа!

 

На 17 април 2013 г. в Мадрид се проведе работна среща между представители на българския СОЛВИТ център и испанските им колеги.

Николай Младенов получи писмо от британския европейски министър Дейвид Лидингтънза за предприетите от британските власти мерки при издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти

На 06.02.2013 г. се проведе среща на представители на Българския СОЛВИТ център с администрацията на Омбудсмана на Република България

На 6 декември 2012 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе за четвърти пореден път редовната Годишна среща на контактните точки на мрежата СОЛВИТ в държавната администрация.

Това е най-често срещаният проблем, за чието разрешаване сънародниците ни търсят междуведомствения център СОЛВИТ. За повече информация, моля натиснете тук, както и на адрес:
 

От месец  ноември тази година гражданите на Европейския съюз имат възможност да участват активно в изготвянето на политиките на ЕС. Сайтът на Европейската комисия „Вашият глас в Европа" е „единна точка за достъп" до широк кръг консултации, дискусии и други инструменти.

За малко над 7 години експертите в българският СОЛВИТ център, който помага на граждани и фирми за разрешаване на проблеми с прилагането на законите и правилата на ЕС, са работили по 1112 сигнала, от които 773 са разрешили успешно.

Българският СОЛВИТ център се включи в отбелязването на 20-годишнината на единния пазар на ЕС, провеждано едновременно във всички държави-членки на Съюза в седмицата 15-20 октомври 2012 г.

В периода 4-6 юли 2012 г. в град Пловдив, по покана на Представителството на Европейската комисия в България, СОЛВИТ участва в Годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България на тема "Да комуникираме Европа заедно – предизвикателства и възможности”.

В дните от 11 - 15 юни и 25 - 29 юни 2012 г. в различни градове от страната ще се проведе Информационно турне на европейските мрежи "Европейски мрежи без граници", по време на което участниците ще раздават материали и ще отговарят на въпроси на гражданите. В екипите на турнето освен СОЛВИТ ще участват представители на европейските информационни центрове "Европа директно", Представителството на Европейската комисия в България, Център за развитие на човешките ресурси,  Европейски Потребителски център- България, EURES и др.

За да се потопим в духа на Европа и да отпразнуваме този празник всички заедно, ви каним официално да се включите в нашата инициатива „Автобус Европа”..., която ще се проведе на 9-ти май 2012 г. между 13:00 и 16:00 часа. Къде?! По най-оживените булеварди на София!

В периода 20-23 юни 2011 г. бе проведена Информационна кампания с цел запознаване гражданите от различни градове в страната с дейностите на европейските информационни мрежи и инициативи.

На 06.06.2011 г. бе проведена среща със студенти от специалност "Европеистика" от СУ "Св. Климент Охридски" в сградата на Министерския съвет.

 

По време на посещението си в София на 3 декември 2010 г. Комисар Мишел Барние, член на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на вътрешния пазар и услугите, поздрави българския СОЛВИТ център за постигането, заедно с още два центъра, на 100 % успех при разрешаване на случаите, без да се предприемат по-нататъшни мерки (напр. оплаквания и жалби до Европейската комисия или започване на съдебни дела).

 

Националният център за информация и документация стартира изпълнението на проект „Национална конференция по признаване на квалификации", финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот" на ГД „Образование и култура".

 

Фондация на бизнеса за образованието и Центърът за развитие на човешките ресурси организират Празници на ученето в София, които са част от проект Ученето Удоволствие, финансиран от Европейската комисия. 

Българският СОВЛИТ център участва в Четвъртата годишна среща на информационните мрежи на Европейския съюз, която се  проведе в гр. Сандански в периода 6 и 8 октомври 2010 г., с интерактивната игра „Чарли и шоколадовата фабрика".

 

От 1 септември тази година гражданите на Европейския съюз ще могат да използват услугите на обновения Портал „Вашата Европа", за да се запознаят по-подробно с техните права в единия пазар и услугите, създадени да ги защитават.

Българският СОЛВИТ център се включи в кампанията на Европейската комисия, посветена на  повишаване на осведомеността на гражданите за инициативите на Европейския съюз в областта на заетостта, социалната политика и равните възможности.

 

Европейският информационен център „Европа Директно" - София, Европейският потребителски център - България, Enterprise Europe Network - България, СОЛВИТ - България, Кафе Бабел- София, Центърът за развитие на човешките ресурси и EURES България организират заедно Седмицата на Европа в София - поредица от събития, с които да отбележат най-европейския празник, 9 май.

 Българският СОЛВИТ център ще се включи в серията от събития, организирани по проекта „Ние правим Европа достъпна", който започва на 26 март 2010 г. в столицата.

В периода 1 януари - 31 декември 2009 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 186 запитвания от граждани и представители на българския бизнес.

 

Мрежата СОЛВИТ  представя някои от най-успешните случаи, разрешени от мрежата през 2009 г. Случаите са разрешени в благодарени на съвместната работа на СОЛВИТ центрове и с усилията и съдействието на компетентните национални органи.

На 25 ноември експерти от европейските мрежи и програми в София консултираха столичани "в движение" по всички въпроси, свързани с Европейския съюз по време на безплатно пътуване с ретро - трамвай.

В рамките на проекта "Европа в София" на 25 ноември 2009 г. от 16 до 18 ч. българският СОЛВИТ център кани всички желаещи  на европейска обиколка на столицата. На "Трамвай Европа" ще се возят безплатно всички столичани и гости на София, които ще могат в движение да опознаят от първа ръка европейските мрежи, инициативи и програми, функциониращи на територията на Столичната община.

На 18 ноември 2009 г., сряда, 17:00 - 19:00 часа в Централното фоайе на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще се проведе панаир на Eвропейските програми и мрежи в столицата. Панаир ЕВРОПА е мястото, на което ще получите ценна информация за възможностите, които Европа ви предоставя.

 

На 5 ноември 2009 г. от 15:00 до 17:00 часа във фойето и в компютърната зала на Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - IV блок  ще се представят европейските програми и мрежи, намиращи се на територията на столицата в рамките на проект"Европа в София" .

 

В понеделник, 12 октомври, от 16:30 часа на ул. Раковски № 127, в залата на Читалище „Славянска Беседа",  ще започне първото от поредицата събития, които ще представят пред софийската публика европейските програми и мрежи, намиращи се на територията на столицата.

 

„Европа в София" е проект, който има за цел да повиши информираността на населението на  територията на гр. София за възможностите за реализиране на проекти и инициативи по програми на Европейския съюз, касаещи местното развитие.

 

 

На 18 септември 2009 г. Обсерваторията на единния пазар на Европейския икономически и социален комитет организира публично изслушване за събиране на мненията на представителите на гражданското общество в България по участието на страната във вътрешния пазар на ЕС.

Българският СОЛВИТ център представя три от най-успешно разрешените си случай за първите шестмесеца на  2009 г.

Българският СОЛВИТ център отправя ново предизвикателство към посетителите на неговата интернет страница - рубриката „Направи си тест".

Мрежата СОЛВИТ и Службата за ориентиране на гражданите се обединиха в помощ на гражданите и фирмите, желаещи да получат съвет и/или да подадат оплакване относно техните права в Европейския съюз.

На 17 юни 2009 г., на конференция в хотел „Шератон” бяха представени резултатите от проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”, управляван от дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет.

 

На 17 юни 2009 г. от 10. 00 ч. в хотел „Шератон”, гр. София, ще се проведе закриващата конференция по проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”

През 2008 г. в българския СОЛВИТ център са регистрирани 302 запитвания от граждани и представители на бизнеса , според доклада на СОЛВИТ - България. В сравнение със същия период на 2007 г. броят на постъпилите запитвания е нараснал с 30 %.

 

С инициативата „Бъди европеец – бъди себе си” българският СОЛВИТ център отпразнува празника на Европа заедно с представителите на европейските информационни мрежи в България.


Истинските истории на трима европейци, подпомогнати от СОЛВИТ - в .

СОЛВИТ разрешава ефективно проблеми в Европа. Статистическите данни показват 78% успеваемост.