Новини

Информационно турне на европейските мрежи в България "Европейски мрежи без граници" 2012 г.

В дните от 11 - 15 юни и 25 - 29 юни 2012 г. в различни градове от страната ще се проведе Информационно турне на европейските мрежи "Европейски мрежи без граници", по време на което участниците ще раздават материали и ще отговарят на въпроси на гражданите. В екипите на турнето освен СОЛВИТ ще участват представители на европейските информационни центрове "Европа директно", Представителството на Европейската комисия в България, Център за развитие на човешките ресурси,  Европейски Потребителски център- България, EURES и др.

График на турнето:

Северна България: 11-15 юни 2012г.

11 юни 2012 г.  -   Информационно изложение във Враца - 12:00 - 15:00 ч.
12 юни 2012 г.  -   Информационно изложение в Ловеч - 10:00 - 13:00 ч.        
13 юни 2012 г.  -   Информационно изложение в Велико Търново - 10:00 - 13:00 ч.        
-   Информационно изложение в Разград - 16:00 - 19:00 ч.
14 юни 2012 г.  -   Информационно изложение в Шумен - 12:00 - 15:00 ч.

Южна България: 25-29 юни 2012г.

25 юни 2012 г.  -  Информационно изложение в Благоевград -  12:00-15:00 ч.                        
26 юни 2012 г.  -  Информационно изложение в Сандански - 10:00-13:00 ч.  
27 юни 2012 г.  -  Информационно изложение в Разлог - 10:00-13:00 ч.   
28 юни 2012 г.  -  Информационно изложение в Стара Загора - 10:00-12:00 ч.           
-  Информационно изложение в Бургас - 17:00-19:00 ч.