Новини

Вашият глас в Европа

 

От месец  ноември тази година гражданите на Европейския съюз имат възможност да участват активно в изготвянето на политиките на ЕС. Сайтът на Европейската комисия „Вашият глас в Европа" е „единна точка за достъп" до широк кръг консултации, дискусии и други инструменти.

 

Сайтът е организиран в 3 основни рубрики: консултации по политиките на ЕС, дискусии по актуални въпроси и интерактивни инструменти за изразяване на активна гражданска позиция.

 

„Вашият глас в Европа" е част от инициативата за интерактивно създаване на политики, което да позволи по-активно участие на гражданите в процеса на вземане на решения в Брюксел. Сайтът има за цел да предостави на гражданите на Европейския съюз лесен и централизиран достъп до допитванията на Европейската комисия, по въпроси свързани с политиките на Съюза.

 

Порталът „Вашият глас в Европа" и е достъпен на Интернет адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_bg