Новини

СОЛВИТ - България представя годишния доклад за работата си

През 2008 г. в българския СОЛВИТ център са регистрирани 302 запитвания от граждани и представители на бизнеса , според доклада на СОЛВИТ - България. В сравнение със същия период на 2007 г. броят на постъпилите запитвания е нараснал с 30 %.

 Двадесет и осем (28) от запитванията са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ случаи и са били приети за решаване. За същия период на 2007 г. броят на регистрираните СОЛВИТ случаи е 15.

Анализът на запитванията, регистрирани в българския СОЛВИТ център през 2008 г., показва, че те са били предимно в следните области: признаване на професионални квалификации (28 %); права в областта на социалната сигурност (22 %); свободно движение на работници (10 %) и регистриране на моторни превозни средства (8 %), т.е. най-много запитвания са отчетени в областите, пряко свързани с по-голямата мобилност в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

Може да намерите Годишния доклад за резултатите, постигнати от българския СОЛВИТ център като част от европейската мрежа за разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС през 2008 г., в секцията „Аудио-визуална библиотека”.