Новини

Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници” 2013 г.

Европейската комисия в България и европейските информационни мрежи Европа Директно – София, Европас и Еврогайдънс България, Център за развитие на човешките ресурси, национален СОЛВИТ център, Европейски потребителски център – България, EURES България и Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса организират информационни търнета през месец септември и октомври по следните маршрути:

23-27 септември 2013 г.: София - Панагюрище – Карлово – Казанлък – Сливен.

7-11 октомври: Перник - Дупница - Севлиева - Елена - Троян.

В рамките на турнето експерти и доброволци от ще се срещат с граждани, които търсят отговори на въпроси, свързани с Европейския съюз. Във всеки град ще има изградени информационни щандове, на които ще се разпространяват информационни материали, ще се дават безплатни консултации по различни теми като права на гражданите на ЕС, годишните приоритети на ЕС, възможности за работа и обучение в ЕС, потребителски права, политики на ЕС, законодателство, програми и възможности за финансиране, бизнес в ЕС, аудиовизия и др.

През настоящата година в рамките на турнето се предвиждат провеждането на различни занимателни и образователни игри – снимки от Европа, мрежа от добри пожелания, колело на късмета.

Целта на информационната кампания е повишаване на информираността на гражданите по въпроси, свързани с ЕС, на места, където подобна информация е недостатъчно разпространявана. Очакваните резултатите са чрез кампанията гражданите да получат лесен достъп до информация и възможността да изразят своите мнения в области на дейност на ЕС, които имат въздействие върху всекидневния им живот.

 

Дати и места на провеждане:


23.09.2013, 12:00-15:00, гр. Панагюрище, Централен градски площад „20-ти април“

 

24.09.2013, 10:00-13:00, гр. Карлово, Централен градски площад

 

25.09.2013, 10:00-13:00, гр. Казанлък, Централен градски площад „Севтополис“

 

26.09.2013, 12:00-15:00, гр. Сливен, Старият бряст

 

 

07.10.2013, 14:30 – 17:30, гр. Перник, Централен градски площад, до Пощенската палата

 

08.10.2013, 14:30 – 17:30, гр. Дупница, Централен градски площад, пл. "Свобода"

 

09.10. 2013, 14:30 – 17:30, гр. Севлиево, Централен градски площад, пл. ''Свобода''

 

10.10.2013, 10:00 – 13:00, гр. Елена, Централен градски площад, пред Община Елена, ул." И.Макариополски''

 

11.10.2013, 10:00 – 13:00, гр. Троян, Централен градски площад, пл.''Възраждане''