Новини

Нови истории с щастлив край

Българският СОЛВИТ център представя три от най-успешно разрешените си случай за първите шестмесеца на  2009 г.

 В рубриката „Истории с щастлив край" могат да бъдат намерени нови примери за  успешна работа на българския СОЛВИТ център, обхващащи месеците януари - юни 2009 г. Историите, разказват за проблемите възникнали пред гражданите при прилагане на правото на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар и са пример за това кога мрежата СОЛВИТ може да окаже съдействие. Разбира се, постигнатите успешни резултати са следствие от съвместната дейност на водещия и местния СОЛВИТ център. При разрешаването на тези случаи българският СОЛВИТ център е работил както с националните органи, така и със СОЛВИТ центровете на другите държави - членки на ЕС.   Илюстрациите към историите са предоставени от Европейската комисия.

  

 СОЛВИТ пуска ремаркета в движение

СОЛВИТ премахва дискриминацията пред свободното движение на хора

 

СОЛВИТ защитава пенсионните права на гражданите