Новини

СОЛВИТ на международния форум „20 години Единен пазар и 10 години Европейски ден на предприемача в България“

Българският СОЛВИТ център се включи в отбелязването на 20-годишнината на единния пазар на ЕС, провеждано едновременно във всички държави-членки на Съюза в седмицата 15-20 октомври 2012 г.

Дейността на мрежата СОЛВИТ беше представена на проведения в НДК международен форум „20 години Единен пазар и 10 години Европейски ден на предприемача в България. Членовете на екипа на Българския СОЛВИТ център запознаха присъстващите със своята дейност, като отбелязаха, че от началото на съществуването на центъра в него са получени и обработени над 1000 запитвания на граждани и фирми.