Новини

НОИ подписа споразумение за сътрудничество с Гръцкия социалноосигурителен институт

 
На 13 и 14 май 2015 г. в гр. София се проведе работна среща между представители на Националния осигурителен институт (НОИ) и Социалноосигурителния институт на Република Гърция (ИКА-ЕТАМ).
 
В рамките на проведените разговори са разгледани въпроси, свързани с прилагането на европейските регламенти в областта на социалната сигурност. Възможностите за ускоряване на обработката на пенсионните заявления на лица с български и гръцки стаж, както и осъществяването на електронен обмен на данни и информация са били сред дискутираните теми.
В края на двудневната работна среща е  подписано двустранно споразумение за сътрудничество между двете институции.
 
С полагането на подписите, съответно от управителя на НОИ г-н Бисер Петков и от гръцка страна от г-н Дионисос Пацурис – заместник-управител на ИКА-ЕТАМ, са определени форми за сътрудничество и организация на съвместната дейност на двете институции, с цел оптимизиране на обслужването и подобряване обмена на информация. С оглед ефективното прилагане на регламентите на Европейския съюз (ЕС) за координация на системите за социална сигурност е постигнато съгласие за регулярен обмен на данни и информационни материали между НОИ и ИКА-ЕТАМ.
 
Повече информация по темата ще  намерите на сайта на Националния осигурителен институт: http://www.nssi.bg/newsbg/3605-sporazumenieika