Новини

Българският СОЛВИТ център проведе информационна среща с българската общност във Великобритания

На 28 октомври 2014 г. в Лондон екипът на  Българския СОЛВИТ център се срещна с  българската общност във Великобритания. По време на събитието българските граждани се запознаха с възможностите, които предоставя мрежата СОЛВИТ за защита на правата им, като зададоха  редица  въпроси и обсъдиха с екипа конкретни техни проблеми в областите на признаване на професионални квалификации, отпускане на семейни обезщетения, здравноосигурителни права, пенсионни права и др.

По време на посещението си представителите на Българския СОЛВИТ център разговаряха с българския посланик в Лондон, г-н Константин Димитров. В рамките на работната програма екипът проведе изключително ползотворна среща с ръководителя на Службата по трудови и социални въпроси към българското посолство. Проблемите, с които най-често се сблъскват българските граждани във Великобритания, както и начините, по които може  да им бъде оказано съдействие бяха сред основните теми в разговора.
 
Екипът от Българския СОЛВИТ център посети Британския СОЛВИТ център и обмени опит с колегите си относно практическите аспекти на работата по СОЛВИТ случаите. Двата екипа обсъдиха конкретни казуси и споделиха вижданията си относно цялостното развитие на мрежата СОЛВИТ.
 
Българският СОЛВИТ център изказва своята благодарност към  Посолството на Република България в Лондон за съдействието при организирането и обезпечаването на събитието.