Новини

Заедно в защита на гражданите

На 06.02.2013 г. се проведе среща на представители на Българския СОЛВИТ център с администрацията на Омбудсмана на Република България

България навлезе в седмата година от членството си в Европейския съюз, като в същото време и европейското законодателство навлезе интензивно в голям брой области. Защитата на правата, предоставени на българските граждани от европейското право, се осъществява от различни институции или мрежи с оглед спецификата на конкретния възникнал проблем. Затова доброто взаимно познаване на тези институции и мрежи се явява предпоставка за по-ефективно администриране на постъпилите жалби. Целта на срещата беше именно да се поставят основите на едно по-добро взаимно познаване и сътрудничество между мрежата СОЛВИТ и институцията на Омбудсмана, което да има за резултат още по-ефективна помощ за гражданите, потърсили тяхното съдействие. В тази връзка по време на срещата бяха дискутирани едни от най-често срещаните оплаквания към Българския СОЛВИТ център и Омбудсмана на Република България и бяха обсъдени възможностите за взаимодействие и бъдещо по-тясно сътрудничество.