Новини

Българският СОЛВИТ център участва в публично изслушване

На 18 септември 2009 г. Обсерваторията на единния пазар на Европейския икономически и социален комитет организира публично изслушване за събиране на мненията на представителите на гражданското общество в България по участието на страната във вътрешния пазар на ЕС.

Събитието беше организирано със съдействието на Икономическия и социален съвет (ИИС) на България. Форумът беше открит от г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, както и от г-н Лалко Дулевски, председател на ИСС България, който приветства участниците и даде насока на дискусията.

 

В рамките на форума българският СОЛВИТ център представи накратко дейността си като извънсъдебен способ за разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар. Акцент в презентацията беше възможността на мрежата СОЛВИТ да съдейства за намаляване на процедурите за неизпълнение на задълженията от държавите - членки на ЕС при неправилно прилагане на законодателството на Общността.

  

За повече информация: http://www.eesc.europa.eu/smo/news/index_en.asp

 

Прочете протокола и изводите от изслушването тук.

 

Снимки от събитието