Новини

Задълбочава се сътрудничеството между българския и испанския СОЛВИТ центрове

 

На 17 април 2013 г. в Мадрид се проведе работна среща между представители на българския СОЛВИТ център и испанските им колеги.

По време на срещата бяха разгледани част от отворените към момента СОЛВИТ случаи между двете държави. Бяха обсъдени също така и най-честите проблеми, с които се сблъскват българските граждани в Испания. Двата екипа представиха взаимно начините си на работа по случаите, както и статистика относно броя на получаваните запитвания и областите с най-много проблеми. Бяха обменени добри практики и идеи за подобряване на работата. Срещата беше изключително ползотворна и завърши с подчертаване на необходимостта от продължаване на традиционно доброто сътрудничество между двата екипа.

Дейността на българския СОЛВИТ център и възможностите, които предоставя мрежата СОЛВИТ за защита на правата на гражданите и фирмите в ЕС, бяха представени и в българското посолство в Мадрид пред служителите на посолството и представители на българската общност в Испания. Срещата премина при засилен интерес, като бяха повдигнати редица конкретни въпроси и казуси, свързани с правата на българските граждани в Испания. Представителите на българския СОЛВИТ център предоставиха информация за начините, по които гражданите и фирмите могат да се обръщат към тях, и изразиха своята готовност да окажат съдействие по проблемите, които попадат в обхвата на мрежата СОЛВИТ.