Новини

СОЛВИТ България беше домакин на 34-та среща на националните СОЛВИТ центрове на държавите-членки на ЕС и ЕИП

В периода 2-4 октомври 2013 г. в гр. Правец се състоя 34-та среща на мрежата СОЛВИТ, която обхваща националните СОЛВИТ центрове на държавите членки на ЕС и на страните от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Срещата бе организирана от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет, в рамките на която е установен българският национален СОЛВИТ център.

СОЛВИТ е неформален механизъм за разрешаване на проблеми на гражданите и фирмите, с които те се срещат при упражняване на правата им в рамките на Вътрешния пазар на ЕС.

Редовните срещи на мрежата СОЛВИТ се провеждат два пъти годишно – в Брюксел с домакинството на Европейската комисия и в някоя държава членка на ЕС, с цел обсъждане на съществуващите основни проблеми на мрежата СОЛВИТ и нейното бъдеще, намиране на общи подходи, получаване на информация за последните развития в областта на вътрешния пазар и обмяна на добри практики. По инициатива на Българския СОЛВИТ център, България за първи път бе домакин на подобно събитие, което се осъществи в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

Участие в 34-та среща взеха представители на СОЛВИТ екипа на Европейската комисия и на всички СОЛВИТ центрове. Част от темите, обсъдени в рамките на интензивната двудневна програма, бяха последващите действия във връзка с приемането на Препоръката на Европейската комисия относно принципите за работа на СОЛВИТ, предприетите от ЕК мерки за подобряване на Интернет достъпа до СОЛВИТ, сътрудничеството с други мрежи и др. Представители на българския Национален осигурителен институт и на Министерството на труда и социалната политика запознаха участниците в срещата с практическите аспекти на координацията в областта на социалната сигурност и с последиците от изтичането в края на годината на преходния период по отношение на свободното движение на български и румънски работници. Българският СОЛВИТ център също така представи осъществените през 2013 г. дейности с цел популяризиране на услугите, които мрежата предоставя. В резултат от проведените ползотворни дискусии бяха направени важни изводи за подобряване ефективността на мрежата, като същевременно бяха обменени опит и  полезна информация във връзка с решаването на СОЛВИТ случаи.

В рамките на събитието бе проведена и кратка културна програма в гр. София, по време на която представителите на СОЛВИТ центровете и на СОЛВИТ екипа на Комисията имаха възможността да посетят места, символи на богатата българска култура и история.