Новини

За по-ефективно разрешаване на СОЛВИТ случаите – среща с контактните точки на мрежата СОЛВИТ в рамките на държавната администрация

На 6 декември 2012 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе за четвърти пореден път редовната Годишна среща на контактните точки на мрежата СОЛВИТ в държавната администрация.

Мрежата обхваща представители на различни министерства и ведомства, които съдействат на Българския СОЛВИТ център за проучването, анализирането и успешното разрешаване на случаите, с които е сезиран.

На проведената последна среща беше представена дейността на Българския СОЛВИТ център през 2012 г., бяха дискутирани едни от най-често срещаните оплаквания към СОЛВИТ в момента и бяха обсъдени въпроси, свързани с подобряването на работата на мрежата. Специално внимание беше обърнато на проблемите, свързани с изчисляването и отпускането на пенсиите на български граждани, работили в Гърция, както и с констатираните многобройни случаи на забавяне при издаването на т.нар. „жълт регистрационен сертификат“, който дава право на българските студенти да работят във Великобритания.

Представителите на Българския СОЛВИТ център също така запознаха участниците с планираните дейности за 2013 г.

За пръв път в тазгодишната среща взеха участие представители и на други европейски мрежи - Европейски потребителски център, EURES, ENIC-NARIC, Мрежа Enterprise Europe и Европа Директно, които представиха своята дейност и очертаха приликите и разликите с работата на мрежата СОЛВИТ. Беше представена и процедурата по сезиране на Европейската комисия с официална жалба за нарушение на правото на ЕС, като по този начин беше очертана пълна картина на възможностите на гражданите и фирмите за защита на правата им, произтичащи от европейското законодателство.