Новини

Към по-качествени услуги: общ формуляр за изпращане на жалби

Мрежата СОЛВИТ и Службата за ориентиране на гражданите се обединиха в помощ на гражданите и фирмите, желаещи да получат съвет и/или да подадат оплакване относно техните права в Европейския съюз.

В края на месец юни 2009 г. двете мрежи представиха Общ формуляр за подаване на запитване или жалба, която потребителите могат да попълват на собствения си език. Гражданите и фирмите, използващи формуляра, е необходимо да предоставят максимално точна и изчерпателна информация при неговото попълване, което ще помогне при по нататъшната обработка на случая. В процеса на попълване на формуляра клиентът ще може да отбележи дали се нуждае от съвет или помощ, което ще спомогне за пренасочване на запитването, ако то не попада в обхвата на съответната мрежа.

Целта на общия формуляр е да се подобрят и изяснят критериите, по които се разпределят случаите между СОЛВИТ и Службата за ориентиране на гражданите, както и навременното пренасочване на запитванията, в зависимост от характера им.

Общият формуляр може да бъде открит на официалните страници на мрежатa СОЛВИТ и Службата за ориентиране на гражданите.

Общият формуляр за подаване на жалба можете да намерите ако натиснете тук.

 

Снимка: Европейската комисия.