Новини

Информация на едно гише

 

От 1 септември тази година гражданите на Европейския съюз ще могат да използват услугите на обновения Портал „Вашата Европа", за да се запознаят по-подробно с техните права в единия пазар и услугите, създадени да ги защитават.

 

Порталът дава възможност за достъп до информация на принципа на едно гише и при актуализацията му е целено да бъде постигнато:

  • централизиран подход при представянето на съдържанието - информацията е представена по ясен и опростен начин и не е обединена по политики и законодателни инициативи, а по житейски събития (образование, пътуване, работа и т.н.). Информацията е допълнена с примери от действителността, практични съвети и предупреждения за прилагане на правата в единния пазар.
  • директен достъп до специализирани услуги за помощ, като мрежите Вашата Европа - Съвети, Европейската мрежа на предприемачите, Европейския потребителски център, СОЛВИТ и др.
  • рационализация на съществуващите сайтове на принципа „Един портал за единния пазар", посредством събиране на цялата възможна информация относно правата и възможностите в единния пазар, сектори и политики.
  • непосредствена информация за държавите-членки, като потребителите ще могат да намерят цялата информация за процедурите, които се прилагат на национално, регионално и местно ниво в държавите-членки, както и ще бъдат пренасочвани към национални контактни точки за допълнителна информация.
  • създаване на формуляр за обратна връзка, чрез който потребителите ще могат да предоставят на Европейската комисия обратна връзка за техния опит с Портала.

 

Порталът е представен в два раздела „Граждани" и „Бизнес" и е достъпен на Интернет адрес: http://ec.europa.eu/youreurope