Новини

Българският СОЛВИТ център се срещна с българската общност в Португалия

На 28 октомври 2014 г.   Българският СОЛВИТ център проведе информационната среща с българската общност в Португалия. Събитието се проведе в българското посолство в Лисабон с участието на посланик Тодор Стоянов.

 
По време на работната среща Българският СОЛВИТ център представи пред българската общност в Лисабон дейността и възможностите, които мрежата СОЛВИТ предоставя за защита на правата на гражданите на Европейския съюз. Българите, живеещи в Португалия поставиха редица въпроси, свързани с признаване на професионални квалификации, достъп до образование, право на установяване, заетост, социална сигурност, предоставяне на услуги и др. По време на събитието заинтересованите граждани получиха актуална информация за възможността да подават писмени жалби към СОЛВИТ центъра в рамките на неговата компетентност.
 
Екипът на Българския СОЛВИТ център се срещна с  представители на Португалския СОЛВИТ център.  Експертите от двата екипа обсъдиха начините на работа и сътрудничество на двата СОЛВИТ центъра, случаите, които са заведени между двете страни, както и други въпроси от общ интерес.
 
Българският СОЛВИТ център изказва своята благодарност към Посолството на Република България в Лисабон за съдействието при организирането и обезпечаването на събитието.