Новини

Покана "Европа до теб"

 

На 5 ноември 2009 г. от 15:00 до 17:00 часа във фойето и в компютърната зала на Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - IV блок  ще се представят европейските програми и мрежи, намиращи се на територията на столицата в рамките на проект"Европа в София" .

 

Откриването и представянето ще започнат в компютърната зала на Философския факултет в рамките на следната Програма:

  • 15:00 - 15:05 - Откриване и представяне на „Европа в София"
  • 15:05 - 15:30 - Центъра за развитие на човешките ресурси за възможностите, които предоставя европейската програма „Учене през целия живот"
  • 15:45 - 16:00 - Културно-контактна точка за програмата на ЕО „Култура 2007-2013 г."
  • l6:10 - 16:25 - СОЛВИТ
  • l6:30 - 17:00 - Информационен център на ЕС

Българският СОЛВИТ център е сред участниците в събитието, заедно с:

Виж покана за събитието тук.

 

 Снимки от събитието