Новини

Българският СОЛВИТ център е разрешил над 730 казуса с прилагане на европейското законодателство

За малко над 7 години експертите в българският СОЛВИТ център, който помага на граждани и фирми за разрешаване на проблеми с прилагането на законите и правилата на ЕС, са работили по 1112 сигнала, от които 773 са разрешили успешно.