Новини

Българският СОЛВИТ център взе участие в годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България

В периода 4-6 юли 2012 г. в град Пловдив, по покана на Представителството на Европейската комисия в България, СОЛВИТ участва в Годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България на тема "Да комуникираме Европа заедно – предизвикателства и възможности”.

Срещата бе открита от Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Освен обмяната на  добри практики и обсъждането на възможности за бъдещо сътрудничество между мрежите бяха представени и теми отнасящи се до политическите приоритети на Европейския съюз за 2013, политиката на разширяване на ЕС, Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014-2020, предстоящата през октомври Седмица на Единния пазар и др.