Новини

Покана

На 18 ноември 2009 г., сряда, 17:00 - 19:00 часа в Централното фоайе на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще се проведе панаир на Eвропейските програми и мрежи в столицата. Панаир ЕВРОПА е мястото, на което ще получите ценна информация за възможностите, които Европа ви предоставя.

 

По програма в 18:15 часа ще започне Викторина с въпроси, свързани с информацията за европейските програми и мрежи в столицата, която участниците в събитието са получили. За най-наблюдателните и знаещи ще има специални награди!

По време на събитието потърсете екипите на информационните центрове и програми на EС в столицата:

 

СОЛВИТ - разрешаване на трансгранични проблеми

„Европа Директно - София" - Европа близо до Вас

Информационен център на ЕС - полезна информация за Европейския съюз

Enterprise Europe Network - България- В подкрепа на бизнеса

Европейският потребителски център - България - Един по-сигурен вътрешен пазар

Център за развитие на човешките ресурси - Учене през целия живот 

Европейски документационен център - СУ "Св.Климент Охридски"

Европейски документационен център към Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Европейската мрежа за мобилност EURES

Информационен офис на Съвета на Европа

Национален център за информация и документация

 

Снимки от събитието