Новини

Пълен напред

 

По време на посещението си в София на 3 декември 2010 г. Комисар Мишел Барние, член на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на вътрешния пазар и услугите, поздрави българския СОЛВИТ център за постигането, заедно с още два центъра, на 100 % успех при разрешаване на случаите, без да се предприемат по-нататъшни мерки (напр. оплаквания и жалби до Европейската комисия или започване на съдебни дела).

Същевременно, през 2010 г. СОЛВИТ - България е намалил на половина времето за подготовката на един случай, като е скъсил срока за разрешаване на проблемите със 7 дни. В благодарение на успешното си сътрудничество с националната администрация българският СОЛВИТ център е участвал в разрешаването на 63 случая, свързани предимно с признаването на професионални квалификации, право на установяване и социална сигурност. Част от тези случаи са били подадени от български граждани, имащи трудности с прилагането на правилата на Европейския съюз от българската администрация. Така СОЛВИТ - България е един от малкото центрове, който участва при разрешаването на т. нар. СОЛВИТ + случаи, свързани с променяне на национални административни практики.

 

Публикуваните по-долу истории с щастлив край са само част от примерите за успешна работа на центъра през 2010 г.

 

СОЛВИТ - България би желал да използва възможността да благодари на всички колеги и партньори, с които работи заедно през годината. Нашите успехи са и Ваши!

 

 

СОЛВИТ осигурява достъп без граници до здравеопазването

 

На британски пенсионер с постоянно местожителство в България се наложило да използва услугите на български лекар. Въпреки че разполагал с формуляр Е-121, който му дава правото на безплатни здравни грижи, той бил помолен да заплати пълната цена на лечението, а също така и на предписаните лекарства. Лекарят отказал да признае медицинското удостоверение издадено от българските компетентни власти, като твърдял, че не са му били дадени указания за това какво да прави в случаите, когато негови пациенти са граждани на Европейския съюз.

След своевременната намеса на СОЛВИТ и съдействието на компетентните български органи, лекарят издал същите документи каквито се издават и на българските граждани и които осигурили на пациента достъп до медицински грижи от специалист и право да купува лекарства на намалена цена.

Случаят е разрешен за 48 дни.

 

 

СОЛВИТ помага на йордански гражданин да пътува свободно до своята собствена страна

 

Българска гражданка живеела в Кипър заедно със съпруга си, йордански гражданин. Когато му се наложило да пътува до Йордания по лични причини, той трябвал да извади удостоверение за местожителство. Въпреки че всички документи били подадени много преди това, молбата за удостоверение за местожителство била третирана с прекомерно закъснение.

След намесата на българския и кипърския СОЛВИТ център, удостоверение за постоянно местожителство било издадено и гражданинът можел да пътува свободно.

Случаят е разрешен за 1 седмица.

 

Млад български художник може да учи в Германия

 

Български гражданин, пожелал да учи архитектура в Германия, притежавал българска диплома за завършено средно образование. Дипломата била издадена от акредитирано учебно заведение и удостоверявала придобитото средно образование, съгласно общия учебен план, както и неговия профил „Приложни изкуства - рисуване". Поради тази причина той имал право да учи в Германия единствено хуманитарни науки. Въпреки че, младежът представил декларация,  че придобитата диплома му дава право на достъп до всички висши учебни заведения в България и приложил документи, които посочвали изучаваните от него дисциплини, тези документи не били взети под внимание.

Благодарение на намесата на СОЛВИТ компетентните германски власти променили решението си и признали, че дипломата на българския гражданин му позволява да изучава архитектура.

Случаят е разрешен за 4 дни.

 

 

СОЛВИТ помага на Българин, работил в Гърция да получи пенсия.

 

Българин, който е работил близо 6 години в Гърция, кандидатствал за пенсия за старост. Въпреки че българските компетентни органи изпратили писмо до гръцката институция с искане да потвърдят шестгодишния години трудов стаж, те не получили отговор от техните гръцки колеги.

След намесата на българския СОЛВИТ център, който се свързал с гръцкия и обяснил ситуацията, процесът се ускорил и българската институция получила нужната информация. Когато след 18-месечно  чакане, мрежата СОЛВИТ разрешила случая за по-малко от месеца, съпругата на клиента също подала жалба. Нейният случай бил разрешен няколко седмици по-късно.