Новини

Студенти от специалност "Европеистика" се запознаха с Националния координационен механизъм по европейските въпроси

На 06.06.2011 г. бе проведена среща със студенти от специалност "Европеистика" от СУ "Св. Климент Охридски" в сградата на Министерския съвет.

На студентите им бе представен националния координационен механизъм по европейските въпроси, както и дейността на мрежата СОЛВИТ. Те се запознаха с механизмa за извънсъдебно разрешаване на трансгранични проблеми в областта на вътрешния пазар и по-конкретно с опита на българския СОЛВИТ център. Във връзка с националния координационен механизъм те имаха възможността да присъстват на заседание на СЕВ и да видят как протичат дискусиите по разглежданите от СЕВ въпроси.

 

На заседанието на СЕВ от 06.06.2011 г. присъстваха и експерти на Европейската комисия, които са на едноседмично посещение в България по Информационна програма, на която една от целите е задълбочаването на партньорството между Комисията и държавите-членки на ЕС.