Новини

СОЛВИТ и европейският потребителски център в услуга и за защита правата на гражданите на ЕС

 

На 14.05.2013 г. в София, българският СОЛВИТ център се срещна с представители на Европейския потребителски център България и Европейския потребителски център Великобритания.

Срещата се проведе в приятелска обстановка, по време на която всяка мрежа сподели своите методи на работа и най-често срещаните проблеми и области, по които постъпват жалбите. Целта на подобни срещи е да бъдат обменени добри практики и бъде постигнато още по-добро сътрудничество между двете европейски мрежи, което от своя страна ще спомогне за по-ефективното разрешаване на постъпващите към двете мрежи оплаквания.

Срещата предостави възможността да бъдат дискутиран и теми като работата с обновената система, в която се регистрират постъпващите оплаквания, проблемите при регистрацията за работа на българските студенти във Великобритания, както и важността от промотиране на мрежата СОЛВИТ пред бизнеса, поради сравнително по-малкия брой казуси подадени към СОЛВИТ от бизнеса. Беше обсъдена и предстоящата годишна среща на центровете от мрежата СОЛВИТ, която ще се проведе през м. октомври в България.