Новини

СОЛВИТ ПРОВЕДЕ КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 25-ти септември 2013 г. в София се състоя координационна среща на контактните точки на мрежата СОЛВИТ в българската администрация. Събитието имаше за цел да запознае присъстващите с работата на Българския СОЛВИТ център и да подобри комуникацията между заинтересованите страни за по-ефективно съвместно сътрудничество и взаимодействие.

Широкото представителство на експерти от различни институции - министерства, национални агенции, дирекции, професионални камари и други, даде възможност за излагането на различни гледни точки, които очертаха измеренията на съвместната работа със СОЛВИТ центъра в България.

 

Също така, по време на срещата представителите на българския СОЛВИТ център представиха  основните дейности на СОЛВИТ България през 2013 г., както и на бъдещите събития и инициативи. Присъстващите бяха информирани за проведените посещения от български експерти в СОЛВИТ центровете в Мадрид и Кипър, като експертите от българския СОЛВИТ център споделиха добри практики от работата на тези два центъра. Беше поставен акцент върху предстоящото домакинство на Българския СОЛВИТ център на 34-та работна среща на мрежата СОЛВИТ, която в началото на месец октомври ще събере в България представители на всички 31 национални центрове.

 

В края на срещата, участниците имаха възможност да видят кратък филм, представящ работата на Българския СОЛВИТ център.

Събитието се организира като част от работната програма за 2013 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.