Новини

Истории с щастлив край

СОЛВИТ разрешава ефективно проблеми в Европа. Статистическите данни показват 78% успеваемост.

Изразяване в проценти на разрешените от SOLVIT случаи

 • Разрешени случаи 78 %
 • Неразрешени случаи 22 %

 

 

 

 

 

Случаи, представени на SOLVIT, и разпределението им по сфери на действие

 • Признаване на професионална квалификация 21 %
 • Достъп на стоки до пазара 16 %
 • Социално осигуряване 14 %
 • Данъчно облагане 11 %
 • Регистриране на моторни превозни средства 7 %
 • Достъп на услуги до пазара 6 %
 • Разрешения за пребиваване 5 %
 • Трудови права 4 %
 • Други 16 %

Източник: http://ec.europa.eu/solvit/

За да се запознаете с някои от конкретните случаи, разрешени с помощта на СОЛВИТ, посетете нашия раздел за Истории с щастлив край