Новини

Знаете ли какво може да направи за вас социална Европа?

Българският СОЛВИТ център се включи в кампанията на Европейската комисия, посветена на  повишаване на осведомеността на гражданите за инициативите на Европейския съюз в областта на заетостта, социалната политика и равните възможности.

Oт 1 до 3 юни 2010 г. в парка между Орлов мост и Ялта ще се проведе събитие от кампанията „Знаете ли какво може да направи за вас социална Европа?", органиизрана от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности" на Европейската комисия в различни градове в държавите-членки на Европейския съюз. Кампанията има за цел да повиши обществената информираност по широк кръг от теми в социалната сфера. В България тя се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика в партньорство със Столична община и Представителството на Европейската комисия.

 

В продължение на три дни, гражданите и гостите на столицата ще имат възможност да посетят специално построената за целта шатра и да научат повече за възможностите, които членството на България в Европейския съюз предоставя за осигуряване на повече и по-добри работни места, подкрепа за бизнеса, достъп до качествено образование и социално включване.

 

Българският СОЛВИТ център ще участва в инициативата със самостоятелна презентация на 2 юни 2010 г. от 14.00 ч.

 

За повече информация за събитието натиснете тук.