В помощ на бизнеса

Защита на правата на бизнеса в ЕС

Членството в Европейския съюз предоставя на фирмите възможности да оперират в рамките на вътрешен пазар с 500 милиона потребители. Само този факт е достатъчен, за да очертае предизвикателствата пред различните по големина фирми. Също както и гражданите, някои фирмите се нуждаят от информация, други - от съвет, а трети - от прагматичен способ за решаване на проблеми. Ето защо в Европейския съюз има създадени и функциониращи различни служби, които могат да окажат на фирмите необходимото съдействие.

 

Служби за информация

Съществуващите в момента служби за информация в Европейския съюз имат за задача да подпомогнат представителите на бизнеса като им предоставят полезна информация относно техните възможности в рамките на Съюза. Достъпът до тях може да се осъществява по електронен път или по телефона на специализиран номер.

 

Служби за предоставяне на правни съвети

Възможностите пред бизнеса в рамките на Европейския съюз са неизчерпаеми. За да могат да се ориентират по-добре в това разнообразие, те понякога имат нужда от правен съвет, свързан с техните права в Съюза. Службите за предоставяне на съвети в ЕС са безплатни като достъпът до тях може да се осъществява по електронен път или по телефона на специализиран номер.

 

Служби за решаване на презгранични проблеми в частната сфера

В някои случаи е възможно фирмите да срещнат с презгранични проблеми, които са възникнали в резултат на отношенията фирма - орган/институция на Европейския съюз или фирма - потребител. Услугите на съществуващите служби в тази област са напълно безплатни за фирмите и предоставят ефикасно решение на проблемите от техните компетенции.