Служби за предоставяне на правни съвети

Възможностите пред бизнеса в рамките на Европейския съюз са неизчерпаеми. За да могат да се ориентират по-добре в това разнообразие, те понякога имат нужда от правен съвет, свързан с техните права в Съюза. Службите за предоставяне на съвети в ЕС са безплатни като достъпът до тях може да се осъществява по електронен път или по телефона на специализиран номер.

 

Мрежа на Европейските иновационни и информационни центрове

 

Мрежа на Европейските иновационни и информационни центрове

Europe Enterprise Network (EEN) е създадена през 2006 г., за да подпомага развитието на бизнеса в Европа като предоставя информация и дава съвети. EEN обединява в себе си съществуващите преди това Евро-инфо центрове към Търговско-промишлените палати и Иновационните спомагателни центрове, прилагайки принципа на „едно гише", както и подхода „без грешна врата". Малките и средни предприятия могат да очакват, свързвайки се с всеки един контактен център, че няма да бъде върнати, а персонално насочени към подходящата услуга или организация.

Макар и насочена по-специално към малките и средни предприятия, мрежата е достъпна за всички, занимаващи се с бизнес, както и за научноизследователски центрове и университети в Европа. В EEN членуват повече от 600 координиращи се помежду си организации в над 40 страни (27-те държави членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, страните-кандидатки и др.)

Мрежата на европейските иновационни и информационни центрове е услуга насочена за всеки, който има нужда от информация за релевантното законодателство в някоя държава от мрежата, относно възможности за финансиране или откриване на подходящи бизнес партньори. Задавайки въпрос чрез EEN, фирмите могат да очакват да получат конкретен отговор с практическа насоченост на предпочитаният от тях език.

 

Мрежата на Европейските иновационни и информационни центрове предоставя следните услуги на малките и средните предприятия:

  • предоставяне на информация относно функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги, вкл. препращане към актуални търгове;
  • популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС, имащи отношение към малките и средни предприятия, както и на процедурите за кандидатстване;
  • обратна връзка за измерване влиянието на съществуващите политики, свързани с малките и средни предприятия;
  • проучване мнението на бизнеса, свързано с въвеждането на нови политики;
  • подпомагане на малките и средния предприятия при осъщесвтяването на презгранични дейности и намирането на партньори от частния и публичния сектор;
  • организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновационни предприятия

 

» За повече информация за Мрежата на Европейските иновационни и информационни центрове натиснете тук