Служби за предоставяне на правни съвети

Понякога гражданите имат нужда от правен съвет, свързан с техните права в Европейския съюз. Службите за предоставяне на съвети в ЕС са безплатни и имат за цел консултиране на гражданите относно техните специфични права. Също както службите за информация достъпът до тях може да се осъществява по електронен път или по телефона на специализиран номер.

Вашата Европа - Съвети


Вашата Европа - Съвети е услуга в рамките на Европейския съюз, насочена към гражданите, които имат нужда от информация или съвет относно правата си във вътрешния пазар на Съюза. Те могат да задават въпросите си на всеки един от 23-те официални езици на ЕС, а отговорите ще бъдат дадени на същия език напълно безплатно от екип от независими правни експерти в рамките на седмица. Запитванията могат да се отнасят до правото на установяване, пенсионно и здравно осигуряване, регистрация на моторни превозни средства в друга държава-членка и др. В отговорите си правните експерти обикновено дават различни варианти на решение на проблема като насочват питащия към компетентната институция или подходяща услуга.

Достъпа до тази услуга може да бъде осъществен по два начина:

  • с обаждане на безплатния номер на Europe Direct ( 0080067 89 10 11) и молба да получите отговор на въпроса си от Вашата Европа - Съвети.
  • с попълване на електронен формуляр дo експертите чрез уебсайта на Вашата Европа - Съвети, на който те ще отговорят чрез имейл или чрез телефонно обаждане по ваш избор.

» За попълване на формуляра за запитване моля натиснете тук

За да бъдат допуснати, въпросите трябва да отговарят на няколко условия:

  • да са свързани с реална ситуация;
  • да засягат отделен гражданин;
  • да са конкретни;
  • да са зададени от гражданин на Европейския съюз;
  • да са свързани с вътрешния пазар на Европейския съюз;

» За повече информация за Вашата Европа - Съвети натиснете тук

ECC-Net - МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ


Европейските потребителски центрове са част от мрежа, чиято цел е да защитава интересите на потребителите, в случай на проблем при трансгранична покупка на територията на ЕС. Мрежата предоставя богата информация за правата на потребителите в рамките на вътрешния пазар, а нейните експерти дават съвети и подпомагат гражданите при трансгранични спорове с търговци. Целта на тези услуги е да се избегне съдебният спор и да се намери подходящия начин за алтернативно решаване на проблема чрез постигане на споразумение с търговеца (засегнатият потребител ще бъде информиран за подходящата извънсъдебна процедура, за нейните правила и принципи, за степента на задължителност на взетото решение и за евентуалната цена.)
Мрежата на Европейските потребителски центрове обединява в себе си две несъществуващи вече самостоятелно мрежи – Европейските потребителски центрове и Европейската извънсъдебна мрежа (EEJ-Net). Мрежата на Европейските потребителски центрове работи с другите европейски мрежи, като FIN-Net, СОЛВИТ, Европейската съдебна мрежа за граждански и търговски дела и др.
Жалбата, която засегнатият потребител трябва да напише може да бъде на който и да е от 23-те официални езика на ЕС и е съставена по начин, който го улеснява максимално да формулира оплакването си.

История с щастлив край
Гръцки гражданин поръчал дрехи от електронния он-лайн магазин на известен британски автор. По време на поръчката компанията предлагала безплатна доставка за всяка поръчка, направена от Европа. Независимо от това, от кредитната карта на потребителя била изтеглена сума и за доставка на поръчката. След известно време потребителят направил втора поръчка от същата компания. Въпреки че, комапянията изтеглила пари от кредитната му карта поръчката му не била доставена. В резултат на успешното сътрудничество между EEC-Net центровете на Гърция и Великобритания, на потребителя му била възстановена таксата за доставка на двете поръчки, както и всички неправомерно изтеглени суми.

» За повече информация за ECC-Net натиснете тук

» За повече информация и контакти с ECC-Net – България:

ул. Бачо Киро 14,
София 1000,
електронен адрес: ECCNET-BG@EC.EUROPA.EU
интернет страница: www.ecc.bg