Новини

Във връзка с повишен интерес относно признаване на професионални квалификации в държави членки на Европейския съюз, Европейската Комисия публикува актуална информация за процедурата за европейска професионална карта.

В периода 16-18 март  2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, се проведе 40-та редовна среща на мрежата СОЛВИТ, която обхваща националните СОЛВИТ центрове на държавите членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Срещата се организира от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия (ЕК).

За целия период на съществуването си от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2015 г. Българският СОЛВИТ център е получил общо 2597 запитвания от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 669 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

 
 
Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Гърция съобщава, че Гръцкият осигурителен институт (ИКА) предприема действия за намаляване на периода за отпускане на пенсия.
 
Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че в отговор на зачестилите запитвания от страна на лица с гръцки осигурителен стаж относно условията за реализация на пенсионните им права в Гърция, на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) е публикувана полезна за тях информация.
 
На 13 и 14 май 2015 г. в гр. София се проведе работна среща между представители на Националния осигурителен институт (НОИ) и Социалноосигурителния институт на Република Гърция (ИКА-ЕТАМ).

За целия период на съществуването си от датата на членството на Република България в Европейския съюз до 31 декември 2014 г. българският СОЛВИТ център е получил общо 1925 запитвания от граждани и фирми и е участвал в разрешаването на 624 успешни случая, които са отговорили на критериите за допустимост на СОЛВИТ.

Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева връчи, в Министерския съвет, почетни грамоти на тримата победителите в конкурса за есе на Българския СОЛВИТ център. На срещата присъстваха Кристина Хитрова, директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет, членове на екипа на Българския СОЛВИТ център, както и един от победителите от миналогодишния конкурс за есе на СОЛВИТ.

На 28 октомври 2014 г. в Лондон екипът на  Българския СОЛВИТ център се срещна с  българската общност във Великобритания. По време на събитието българските граждани се запознаха с възможностите, които предоставя мрежата СОЛВИТ за защита на правата им, като зададоха  редица  въпроси и обсъдиха с екипа конкретни техни проблеми в областите на признаване на професионални квалификации, отпускане на семейни обезщетения, здравноосигурителни права, пенсионни права и др.

На 28 октомври 2014 г.   Българският СОЛВИТ център проведе информационната среща с българската общност в Португалия. Събитието се проведе в българското посолство в Лисабон с участието на посланик Тодор Стоянов.

Тазгодишната тема  „Моята Европа – Моят Дом“  даде възможност за изява на младежи с интерес към европейския интеграционен процес и мястото на гражданите в него.  Участие в конкурса взеха 27 ученици и студенти на възраст между 18 и 26 години от цялата страна.  Инициативата е  част от работната програма за 2014 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

В периода 2-4 октомври 2013 г. в гр. Правец се състоя 34-та среща на мрежата СОЛВИТ, която обхваща националните СОЛВИТ центрове на държавите членки на ЕС и на страните от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Срещата бе организирана от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет, в рамките на която е установен българският национален СОЛВИТ център.

На 25-ти септември 2013 г. в София се състоя координационна среща на контактните точки на мрежата СОЛВИТ в българската администрация. Събитието имаше за цел да запознае присъстващите с работата на Българския СОЛВИТ център и да подобри комуникацията между заинтересованите страни за по-ефективно съвместно сътрудничество и взаимодействие.

Европейската комисия в България и европейските информационни мрежи Европа Директно – София, Европас и Еврогайдънс България, Център за развитие на човешките ресурси, национален СОЛВИТ център, Европейски потребителски център – България, EURES България и Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса организират информационни търнета през месец септември и октомври по следните маршрути:

23-27 септември 2013 г.: София - Панагюрище – Карлово – Казанлък – Сливен.

7-11 октомври: Перник - Дупница - Севлиева - Елена - Троян.

Приключи конкурсът за есе на тема „Европа - Нека успеем заедно“, организиран от Българския СОЛВИТ център в администрацията на Министерския съвет. Есето, спечелило първото място в конкурса може да видите тук.

 

На 14.05.2013 г. в София, българският СОЛВИТ център се срещна с представители на Европейския потребителски център България и Европейския потребителски център Великобритания.

 

Информационният център „Европа Директно” – София, Центърът за развитие на човешките ресурси, Европейският потребителски център – България, EURES – България, Националният СОЛВИТ център и Йо-Йо-България организират празнично събитие по повод 9 май- Денят на Европа!

 

На 17 април 2013 г. в Мадрид се проведе работна среща между представители на българския СОЛВИТ център и испанските им колеги.

Николай Младенов получи писмо от британския европейски министър Дейвид Лидингтънза за предприетите от британските власти мерки при издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти

На 06.02.2013 г. се проведе среща на представители на Българския СОЛВИТ център с администрацията на Омбудсмана на Република България

На 6 декември 2012 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе за четвърти пореден път редовната Годишна среща на контактните точки на мрежата СОЛВИТ в държавната администрация.

Това е най-често срещаният проблем, за чието разрешаване сънародниците ни търсят междуведомствения център СОЛВИТ. За повече информация, моля натиснете тук, както и на адрес:
За малко над 7 години експертите в българският СОЛВИТ център, който помага на граждани и фирми за разрешаване на проблеми с прилагането на законите и правилата на ЕС, са работили по 1112 сигнала, от които 773 са разрешили успешно.

Българският СОЛВИТ център се включи в отбелязването на 20-годишнината на единния пазар на ЕС, провеждано едновременно във всички държави-членки на Съюза в седмицата 15-20 октомври 2012 г.

В периода 4-6 юли 2012 г. в град Пловдив, по покана на Представителството на Европейската комисия в България, СОЛВИТ участва в Годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България на тема "Да комуникираме Европа заедно – предизвикателства и възможности”.

В дните от 11 - 15 юни и 25 - 29 юни 2012 г. в различни градове от страната ще се проведе Информационно турне на европейските мрежи "Европейски мрежи без граници", по време на което участниците ще раздават материали и ще отговарят на въпроси на гражданите. В екипите на турнето освен СОЛВИТ ще участват представители на европейските информационни центрове "Европа директно", Представителството на Европейската комисия в България, Център за развитие на човешките ресурси,  Европейски Потребителски център- България, EURES и др.

За да се потопим в духа на Европа и да отпразнуваме този празник всички заедно, ви каним официално да се включите в нашата инициатива „Автобус Европа”..., която ще се проведе на 9-ти май 2012 г. между 13:00 и 16:00 часа. Къде?! По най-оживените булеварди на София!

В периода 20-23 юни 2011 г. бе проведена Информационна кампания с цел запознаване гражданите от различни градове в страната с дейностите на европейските информационни мрежи и инициативи.

На 06.06.2011 г. бе проведена среща със студенти от специалност "Европеистика" от СУ "Св. Климент Охридски" в сградата на Министерския съвет.

 

По време на посещението си в София на 3 декември 2010 г. Комисар Мишел Барние, член на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на вътрешния пазар и услугите, поздрави българския СОЛВИТ център за постигането, заедно с още два центъра, на 100 % успех при разрешаване на случаите, без да се предприемат по-нататъшни мерки (напр. оплаквания и жалби до Европейската комисия или започване на съдебни дела).

 

От месец  ноември тази година гражданите на Европейския съюз имат възможност да участват активно в изготвянето на политиките на ЕС. Сайтът на Европейската комисия „Вашият глас в Европа" е „единна точка за достъп" до широк кръг консултации, дискусии и други инструменти.

 

Националният център за информация и документация стартира изпълнението на проект „Национална конференция по признаване на квалификации", финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот" на ГД „Образование и култура".

 

Фондация на бизнеса за образованието и Центърът за развитие на човешките ресурси организират Празници на ученето в София, които са част от проект Ученето Удоволствие, финансиран от Европейската комисия. 

Българският СОВЛИТ център участва в Четвъртата годишна среща на информационните мрежи на Европейския съюз, която се  проведе в гр. Сандански в периода 6 и 8 октомври 2010 г., с интерактивната игра „Чарли и шоколадовата фабрика".

 

От 1 септември тази година гражданите на Европейския съюз ще могат да използват услугите на обновения Портал „Вашата Европа", за да се запознаят по-подробно с техните права в единия пазар и услугите, създадени да ги защитават.

Българският СОЛВИТ център се включи в кампанията на Европейската комисия, посветена на  повишаване на осведомеността на гражданите за инициативите на Европейския съюз в областта на заетостта, социалната политика и равните възможности.

 

Европейският информационен център „Европа Директно" - София, Европейският потребителски център - България, Enterprise Europe Network - България, СОЛВИТ - България, Кафе Бабел- София, Центърът за развитие на човешките ресурси и EURES България организират заедно Седмицата на Европа в София - поредица от събития, с които да отбележат най-европейския празник, 9 май.

 Българският СОЛВИТ център ще се включи в серията от събития, организирани по проекта „Ние правим Европа достъпна", който започва на 26 март 2010 г. в столицата.

В периода 1 януари - 31 декември 2009 г. в националния СОЛВИТ център са постъпили 186 запитвания от граждани и представители на българския бизнес.

 

Мрежата СОЛВИТ  представя някои от най-успешните случаи, разрешени от мрежата през 2009 г. Случаите са разрешени в благодарени на съвместната работа на СОЛВИТ центрове и с усилията и съдействието на компетентните национални органи.

На 25 ноември експерти от европейските мрежи и програми в София консултираха столичани "в движение" по всички въпроси, свързани с Европейския съюз по време на безплатно пътуване с ретро - трамвай.

В рамките на проекта "Европа в София" на 25 ноември 2009 г. от 16 до 18 ч. българският СОЛВИТ център кани всички желаещи  на европейска обиколка на столицата. На "Трамвай Европа" ще се возят безплатно всички столичани и гости на София, които ще могат в движение да опознаят от първа ръка европейските мрежи, инициативи и програми, функциониращи на територията на Столичната община.

На 18 ноември 2009 г., сряда, 17:00 - 19:00 часа в Централното фоайе на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще се проведе панаир на Eвропейските програми и мрежи в столицата. Панаир ЕВРОПА е мястото, на което ще получите ценна информация за възможностите, които Европа ви предоставя.

 

На 5 ноември 2009 г. от 15:00 до 17:00 часа във фойето и в компютърната зала на Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - IV блок  ще се представят европейските програми и мрежи, намиращи се на територията на столицата в рамките на проект"Европа в София" .

 

В понеделник, 12 октомври, от 16:30 часа на ул. Раковски № 127, в залата на Читалище „Славянска Беседа",  ще започне първото от поредицата събития, които ще представят пред софийската публика европейските програми и мрежи, намиращи се на територията на столицата.

 

„Европа в София" е проект, който има за цел да повиши информираността на населението на  територията на гр. София за възможностите за реализиране на проекти и инициативи по програми на Европейския съюз, касаещи местното развитие.

 

 

На 18 септември 2009 г. Обсерваторията на единния пазар на Европейския икономически и социален комитет организира публично изслушване за събиране на мненията на представителите на гражданското общество в България по участието на страната във вътрешния пазар на ЕС.

Българският СОЛВИТ център представя три от най-успешно разрешените си случай за първите шестмесеца на  2009 г.

Българският СОЛВИТ център отправя ново предизвикателство към посетителите на неговата интернет страница - рубриката „Направи си тест".

Мрежата СОЛВИТ и Службата за ориентиране на гражданите се обединиха в помощ на гражданите и фирмите, желаещи да получат съвет и/или да подадат оплакване относно техните права в Европейския съюз.

На 17 юни 2009 г., на конференция в хотел „Шератон” бяха представени резултатите от проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”, управляван от дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ” в администрацията на Министерския съвет.

 

На 17 юни 2009 г. от 10. 00 ч. в хотел „Шератон”, гр. София, ще се проведе закриващата конференция по проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”

През 2008 г. в българския СОЛВИТ център са регистрирани 302 запитвания от граждани и представители на бизнеса , според доклада на СОЛВИТ - България. В сравнение със същия период на 2007 г. броят на постъпилите запитвания е нараснал с 30 %.

 

С инициативата „Бъди европеец – бъди себе си” българският СОЛВИТ център отпразнува празника на Европа заедно с представителите на европейските информационни мрежи в България.


Истинските истории на трима европейци, подпомогнати от СОЛВИТ - в Аудио-визуалната библиотека.

СОЛВИТ разрешава ефективно проблеми в Европа. Статистическите данни показват 78% успеваемост.